Avondgebed 40 dagentijd ‘Met Jezus onderweg’

De vastentijd of 40dagentijd is al eeuwenlang een traditie in de christelijke kerk. Om hier door de week ook bij stil te staan is er dit jaar de gelegenheid om het avondgebed bij te wonen. U en jij bent hartelijk welkom om deze korte vieringen met ruimte voor zingen, bijbellezen, stilte en gebed met ons…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring 5 maart

Op donderdag 5 maart 2020 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Gods weg met mensen. Dit keer in het leven van Hagar. We horen van haar in o.a. in Genesis 16…

Lees verder!

Lieve God,Weet U…

Zondag 8 maart is de laatste bijeenkomst van de gebedscursus voor kinderen. Het is een bijzondere bijeenkomst. In bijna elke ruimte van de kerk maken we een gebedsopdracht. Kinderen kunnen die, samen met hun ouders doen. Deze bijeenkomst is heel goed los te bezoeken.

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 23 februari

Zondag 23 februari begint de dienst om 9:00 uur en leidt ds. Frans van Velzen de dienst. Vanmiddag 23 februari is de volgende bijeenkomst van de gebedscursus voor kinderen. Zondag 1 maart gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Dan beginnen we om 10:45 u.

Zendingscollecte zondag 1 maart

Op zondag 1 maart is de eerste collecte bestemd voor de eigen zendingswerkers. Dit betreft het werk van Rien Bregman, ds. het Lam en Arjen den Admirant. Niet iedereen kan zendingswerk gaan doen, zowel dichtbij of ver weg. Daarom is het fijn voor degenen die zich daartoe geroepen voelen, zich ook verbonden weten met hun…

Lees verder!

Avondgebed 40 dagentijd ‘Met Jezus onderweg’

De vastentijd of 40 dagentijd is al eeuwenlang een traditie in de christelijke kerk. Om hier door de week ook bij stil te staan is er dit jaar de gelegenheid om het avondgebed bij te wonen. U en jij bent hartelijk welkom om deze korte vieringen met ruimte voor zingen, Bijbellezen, stilte en gebed met…

Lees verder!

Gebedspastoraat

De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan…

Lees verder!

Welkom op de Gemeenteavond op woensdag 1 april

De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeente avond van woensdag 1 april 2020. We vinden het belangrijk om als gemeente samen na te denken over hoe wij kerk willen zijn en welke keuzes we daarin maken. Deze avond willen we met elkaar (opnieuw) in gesprek over het thema ‘vrouwen in…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 16 februari

Zondag 16 februari begint de dienst om 10.45. Het is bevestiging ambtsdragers. Pieter Both leidt de dienst. ’s Middags om 16.00 uur is er een doopviering,dan worden Tycho en Mila Doornhof gedoopt. Zondag 23 februari begint de dienst om 9.00 uur en leidt ds. Frans van Velzen de dienst. ’s Middags is de volgende bijeenkomst…

Lees verder!

40 Dagentijd

Woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd of lijdenstijd. Bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning, ook wel vasten genoemd. Hoe kan je vasten met kinderen of jongeren? Prettig werkt het…

Lees verder!