Kerkdiensten zondag 19 april

Zondag 19 april is er om 9:00 uur een dienst vanuit de Regenboog,de dienst wordt geleidt door ds Pieter Both. Zondag 26 april is er een Lifeline dienst vanuit de Regenboog om 10:45 uur, Ds. Johan ’t Lam zal dan voorgaan in deze dienst.

Lees verder!

Avond over de Heilige Geest

We gaan iets nieuws proberen in deze tijd! Een cursusavond. Het gaat over de manier waarop over de Heilige Geest wordt gesproken in deze tijd. Het gaat digitaal gebeuren op woensdag 22 april. Meld je via de mail aan bij Pieter Both. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging via de mail en uitleg. Welkom. (aanmelden…

Lees verder!

Kerkelijk bureau

I.v.m. de omstandigheden rondom het Coronavirus is het kerkelijk bureau tijdens de reguliere openingstijden alleen telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. Telefoon 0341 41 23 95 of email: kerkelijkbureau@hervormdharderwijk.nl . Omdat er géén kerkdiensten zijn is er ook géén verkoop van collectemunten in deze periode. Als u wilt kunt u deze wel via de website bestellen.…

Lees verder!

Christen zijn in de praktijk

Deze bijzondere tijd maakt het mogelijk om te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Zoek juist nu naar mogelijkheden om anderen te helpen. De Here Jezus deed het ons voor: de ander dienen. Stop een briefje door de deur bij mensen die misschien hulp nodig hebben. Wees creatief in het zoeken naar…

Lees verder!

Omzien naar kwetsbare mensen

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers…

Lees verder!

Kerkdiensten 10 , 11 en zondag 12 april

Op 10 april is om 20.30 de Goede Vrijdagdienst. Op 11 april is de Stille Zaterdagdienst om 22.00 uur en op zondag 12 april is de Paasmorgendienst om 10.45 uur. Al deze diensten worden geleid door Pieter Both. Op maandag 13 april tweede Paasdag is er een gezamenlijke dienst vanuit de Grote Kerk. Op zondag…

Lees verder!

Diensten rondom Pasen

Op Goede Vrijdag 10 april zal er een dienst zijn om 20.30. Op Stille Zaterdag 11 april is de dienst om 22.00 uur. Op paasmorgen 12 april is er een dienst om 10.45. Alle diensten worden uitgezonden via de livestream en via CAI. In de dienst op Goede Vrijdag zullen we met elkaar het avondmaal…

Lees verder!

40 Dagentijd

Door al het gebeuren rond het coronavirus dreigt het project in Baan Phak Ping wat op de achtergrond te raken. Misschien goed om een gift te geven? Dat kan via NL70 RABO 0317 7635 20 tnv Diaconie Herv. Gem. Harderwijk onder vermelding van “matrassen” of “Baan Phak Ping.” Je kan ook geven via de scipio…

Lees verder!

Avond over de Heilige Geest

We gaan iets nieuws proberen in deze tijd! Een cursusavond. Het gaat over de manier waarop over de Heilige Geest wordt gesproken in deze tijd. Het gaat digitaal gebeuren op woensdag 22 april. Meld je via de mail aan bij Pieter Both. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging via de mail en uitleg. Welkom. (aanmelden…

Lees verder!

Kerkelijk bureau

I.v.m. de omstandigheden rondom het Coronavirus is het kerkelijk bureau tijdens de reguliere openingstijden alleen telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. Telefoon 0341 41 23 95 of email: kerkelijkbureau@hervormdharderwijk.nl . Omdat er géén kerkdiensten zijn is er ook géén verkoop van collectemunten in deze periode. Als u wilt kunt u deze wel via de website bestellen.…

Lees verder!