Hallo, ik ben Jan Kramer (41 jaar) en ben getrouwd met Joanne. Wij wonen sinds 2012 in Harderwijk en kerken vanaf 2014 in De Regenboog. De diensten in De Regenboog spraken ons direct aan. Ik ben afgestudeerd als godsdienstleraar aan Azusa theologische hogeschool. Azusa is in 2010 gefuseerd met Windesheim. Ik werk twee dagen voor De Regenboog als kerkelijk werker. De andere drie dagen werk ik bij mbo Menso Alting in Zwolle. Ik werk als docent bij de opleidingen verpleegkunde en verzorgende IG/maatschappelijke zorg. De afgelopen 19 jaar ben ik volledig werkzaam geweest in het middelbaar beroepsonderwijs. Het is leuk en leerzaam om jongeren te helpen bij hun ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar.

Dat ik nu in onze wijkgemeente aan de slag mag gaan is een proces van 2,5 jaar geweest. Een bijzonder proces waarin vragen als: Wat wil God met mijn/ons leven? Welke perspectieven heb ik voor nu en de toekomst? Wil en kan ik nog eens de stap naar gemeentewerk maken?aan de orde kwamen. Diverse gesprekken en mogelijkheden verkend en dan ineens de vacature in de eigen wijkgemeente. Het is verrassend hoe soms wegen geleid worden. Dankbaar voor deze mogelijkheid om in het koninkrijk van God te mogen werken; samen bouwen aan Zijn Rijk.

En ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Filippenzen 1:9-11

We ontmoeten elkaar!
Gezegende groet, Jan Kramer