Kerkdiensten

Zondag 24 juni vieren we het avondmaal,deze dienst begint om 11.00 uur. Er is dan ook een avonddienst, om 19.00 uur. Ds. Pieter Both gaat in beide diensten voor. Op deze zondag 24 juni start ook een preken serie over de thema’s vanuit de Micha cursus. Het zal gaan over het delen van overvloed. Zondag…

Prayer Outreach Veluwe 2019 24 t/m 31 augustus

Ook dit jaar wordt de Outreach Veluwe 2019 georganiseerd in verschillende plekken waaronder ook in Harderwijk. Met de Prayer Outreach Veluwe geloven wij dat we voortbouwen op wat er al gebeurt op de Veluwe. Het is dus geen op zichzelf staande week van evangelisatie, maar een beweging van christenen op de Veluwe die verlangen dat…

Financieel resultaat PSKD

Het bestuur van de PSKD is verheugd dat het financiële resultaat over 2018 bijna 31.000 Euro is. Dit zijn de bijdragen van de moederkerken en verhuurinkomsten minus kosten. Er is afgesproken dat jaarlijks 28.000 Euro wordt toegevoegd aan de reservering voor groot onderhoud. De overige 3.000 Euro besteden we als extra bijdragen aan de Tuin…

Kerkdiensten

Zondag 16 juni gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst om 9.00 uuur. De lijdende kerk staat centraal.Een echtpaar uit de gemeente zal iets vertellen over de lessen die wij kunnen leren van de vervolgde kerk. We lezen uit 1 Korintiërs 12.In de middagdienst om 17.00 uur gaat ds Ten Voorde uit Nunspeet voor.…

Avondmaal

Op zondag 23 juni vieren we het avondmaal. De middagdienst is verschoven naar 19.00 uur. Deze avonddienst zal weer een dienst van rust en stilte zijn. Deze keer staat de schepping van God centraal. We zullen het avondmaal aan het begin van de dienst vieren.

Vervolg Gebedsketting

Van hemelvaart tot Pinksteren hebben we als gemeente 10 dagen 24/7 gebeden. Op dinsdag 18 juni a.s. willen we een vervolg geven aan de gebedsketting. Inloop 19.30 uur en we starten om 19.45 uur, gebouw de Regenboog. Doel: bidden tot onze God om duidelijkheid rondom de twee lijnen die we ontdekt hebben: 1. Bekering en…

Prekenserie Micha

Op 23 juni, 7 juli en 14 juli zal er een prekenserie gehouden worden over thema’s naar aanleiding van de Micha-cursus. De preken gaan over het delen van onze overvloed, Gods goede schepping en wat maakt het uit wat ik doe? We zien er naar uit om met elkaar na te denken over onze levensstijl…