Beheer

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de stoffelijke zaken (o.a. financiën en beheer van de gebouwen) van de kerkelijke gemeente en de missie is ervoor zorgen dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan. Lees hier meer.