Erediensten 21 en 28 oktober 2018

Zondagochtend leidt ds Van Bart de morgendienst. Zondagmiddag gaat voor ds. C.E. Lavooij. 28 oktober hoopt ds Pieter Both voor te gaan. In deze dienst zullen we stil staan bij de Michacursus. De preek zal gaan over Zacharia 9 en Deuteronomium 15: ‘Arm raakt rijk, rijk raakt arm.’ Kijk ook eens op michanederland.nl. ’s Middags…

Bezoek 80 plus

Bezoek 80 plus Ik ben begonnen om alle leden boven de 80 te bezoeken. Dat zijn er niet zoveel in onze wijkgemeente: 36 om precies te zijn en de eerste drie heb ik al gesproken! Het zal wel een half jaartje duren voor ik rond ben. Ik bel op om een afspraak te maken. Lang…

Belijdenis en volwassendoop

Misschien wil je belijdenis doen! Sommigen mensen zien dat als een moment dat je ‘alles moet weten en geen vragen meer kan hebben.’ Dat is dus niet zo. Belijdenis is ja zeggen tegen je kinderdoop en zeggen dat je Jezus Christus wil volgen in je leven. Het kan ook zijn dat je als kind niet…

Pastoraat 19-11

De pastorale ouderlingen nodigen iedereen uit die betrokken is of wil zijn bij de pastorale zorg en omzien naar elkaar om te komen op maandag 19 november om 19.30 in De Regenboog. In deze bijeenkomst wordt het plan van de kerkenraad toegelicht om een pastoraal team op te richten. Op deze manier hopen de pastorale…

Heidag kerkenraad

Zaterdag 13 oktober had de kerkenraad een heidag om verder te spreken over enkele vraagstukken die in juni zijn geformuleerd. Er is onder andere gesproken over een nieuwe opzet van het pastoraat. We merken dat hier veel onduidelijkheid over bestaat, en vinden het belangrijk hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Maandag 19 november…

Bijbelzondag 2018

Volgende week vraagt het Nederlands Bijbelgenootschap uw aandacht en uw gift voor de verspreiding van de bijbel onder schoolkinderen in Kenia. In arme regio’s kunnen veel ouders namelijk geen bijbel voor hun kind betalen. Maar op school hebben de kinderen wel een bijbel nodig. Een school met 300 leerlingen die één bijbel moeten delen tijdens…