Erediensten 13 en 20-01-2019

Zondagochtend leidt ds Van Bart de ochtenddienst. Er is een groep Amerikaanse studenten als gast in de kerk. Zij zullen een lied zingen. Ds Schuurman leidt de middagdienst. 20 januari leidt ds Frans van Velzen de morgendienst. Dan start ook de prayercourse. Zie verderop in de weekbrief.

Alpha nieuws

Afgelopen dinsdag zijn we met maar liefst 36 deelnemers Alpha gestart! Wat zijn we blij dat we met zoveel mensen mochten kennismaken. De komende tijd zullen we met hen in gesprek gaan over het christelijk geloof en alle vragen die daarbij naar boven komen. We hebben een prachtige eerste avond met elkaar beleefd waarin we…

School dienst

27 januari is de themadienst voor school en kerk. Wonderlijk is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen!

Samenstelling kerkenraad

Op zondag 6 januari hebben we afscheid genomen van Erik de Graaf, Drees Timmer, Stefan Bos en Arnold Polinder als ambtsdragers. De broeders André Hoeven en Wim Luiting werden bevestigd als diaken en Jan Seeleman als ouderling. Op dit moment zijn er nog wat vacatures: jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling. Het volledige overzicht van de…

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Oproep ivm actie Kerkbalans

Binnenkort ( 21 januari 2019 ) begint de actie Kerkbalans. Helaas komen wij veel vrijwilligers te kort die de enveloppen willen bezorgen en ophalen. Wilt u een uurtje van uw tijd beschikbaar stellen? Meldt u dan aan bij het Kerkelijk Bureau, telefoon 41 23 95. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Kladusa en Amos

Marius en Jeffrey den Besten en Ruben van Zuthem zijn afgelopen vrijdag vertrokken voor een korte hulpreis naar Kladusa in Bosnië. Kladusa ligt op de grens tussen Bosnië en Kroatië. In Kladusa leven enkele honderden vluchtelingen op straat. Een contact van Amos 5:24, Pixi, is werkzaam bij een organisatie die deze vluchtelingen in Kladusa ondersteunt…