Missionair

Ons geloof leidt tot een missie: ‘’Met Jezus naar onze naaste gaan, om samen bij Hem te komen’’. De Regenboog is een missionaire gemeente. Op verschillende manieren proberen wij onze missie in de praktijk te brengen. De activiteiten zijn onder te verdelen onder de noemers zending en evangelisatie.

 

Zending

 Kerk & vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk is eind 2015 opgericht vanwege de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in onze stad. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van ruim tien kerken en gemeenten uit Harderwijk en Hierden. Samen denken we na over wat we vanuit de kerken kunnen betekenen voor de asielzoekers die in en buiten het azc wonen.

Een van de activiteiten is de internationale dienst die iedere zondag om 14:30 uur in gebouw van Christengemeente Sefanja wordt gehouden. Onze gemeente organiseert deze dienst zo’n 4 keer per jaar. Hier zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Vind je het leuk om eens langs te komen of om mee te helpen bij een internationale dienst? Bekijk deze Facebookpagina voor meer informatie of neem contact op met vrijwilligerscoördinator Guido Klaassen (klaassen.guido@gmail.com)

Rien Bregman

Rien zet zich bij Stichting Gave in om Christenen en kerken te helpen vluchtelingen gastvrij te ontvangen en Gods liefde met hen te delen. Hij verlangt ernaar dat meer christenen oog krijgen voor de vluchteling. Als manager communicatie zet hij zich hiervoor in. Hij doet dit sinds 1999.

Rien woont met zijn gezin (drie kinderen) in Harderwijk en is lid van onze gemeente. Je kunt Rien en zijn gezin steunen door gebed en door financiële steun. Als je Rien wil steunen in dit mooie en belangrijke werk, neem dan contact op met zijn achterbancommittee via abcrien@gmail.com. Je kunt je daar ook inschrijven voor zijn nieuwsbrief, die ieder kwartaal uitkomt.

 IZB & GZB

Vanuit het brede verband van Hervormd Harderwijk is onze gemeente verbonden aan het werk van de IZB (Zending in Nederland) en de GZB (Zending in het buitenland). Vanuit de GZB worden in het specifiek Jaap en Mirjam Haasnoot gesteund bij hun werk in zuid Sudan.

Zendingscommissie

Deze commissie bestaat uit ca 10 leden vanuit alle drie Hervormde wijkgemeenten in Harderwijk. Zij houden zich bezig het ondersteunen van de verschillende zendingsprojecten. Op jaarlijkse basis organiseren zij een aantal jaarlijkse acties die geld en aandacht creëren voor de zending.

 

Evangelisatie

Alpha cursus

De Alpha cursus is dé cursus voor mensen die zich afvragen of er meer is tussen hemel en aarde, maar ook voor gelovigen die de basis van hun geloof graag eens willen opfrissen.

Alpha bestaat van oudsher uit 10 avonden en 1 zaterdag. Elke bijeenkomst start met een gezamenlijke maaltijd. Daarna wordt het onderwerp van die avond behandeld. Onderwerpen die tijdens Alpha worden behandeld zijn: Wie is Jezus? Waarom is Hij aan het kruis gestorven? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Geneest God vandaag nog? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?

Binnen onze wijkgemeente kennen we twee varianten van de Alpha-cursus: een voor jongeren (Youth Alpha) en een voor volwassenen.

Voor aanmelden of voor meer informatie kan je contact opnemen met ons Alpha team, via alpha.regenboog@gmail.com of via 06-55355257 (Hans Hillerts).

 Campingwerk  

Al sinds geruime tijd zijn jongeren uit onze gemeente tijdens de zomerweken actief op camping De Kriemelberg in Ermelo. Ze zijn dan onderdeel van het interkerkelijke ‘’Het Baken’’, een samenwerkingsverband met een missionaire doelstelling. De jongeren verzorgen leuke recreatieprogramma’s met een specifiek Christelijk karakter en staan altijd open voor een ontspannen en inhoudelijk gesprek. Het campingwerk vindt plaats onder de vlag van DABAR, het landelijke campingwerk via de IZB.

Voor aanmelden of meer informatie: www.bakenharderwijk.nl

Tentweek

Ieder jaar wordt er een evangelisatieweek gehouden op het kerkplein voor de Grote kerk in het centrum van Harderwijk (uiteraard in een grote tent!). Naast gezelligheid en goede gesprekken staat in alles wat wordt georganiseerd de bijbel centraal.

De tentweek wordt georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente Harderwijk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Vanuit de Regenboog is elk jaar een groot aantal vrijwilligers betrokken bij de tentweek.

Voor aanmelden of meer informatie: www.tentweekharderwijk.nl