Deelnemen aan een (huis)kring staat garant voor waardevolle uren, verdieping van je geloof en warme ontmoetingen. Het is dan ook een prima manier om geïntegreerd in de gemeente te raken én te blijven! Bovendien kent de inhoud van het aangeboden kringmateriaal paralellen met het jaarthema en de zondagse diensten. De precieze invulling en samenstelling van een kring verschilt sterk, maar met meer dan twintig kringen binnen onze gemeente past er altijd wel een bij jou! Binnen De Regenboog kennen we huiskringen, maar ook kringen die samenkomen in ons kerkelijk centrum.

Huiskringen

Een huiskring bestaat uit een groep gemeenteleden die elkaar ontmoeten rondom de Bijbel. Veelal vindt dit op zondagavond plaats, maar er zijn ook kringen die op een doordeweekse avond samenkomen. Plaats van ontmoeting is bij de kringleden thuis. In een informele setting wordt een thema of bijbelstuk behandeld, waarbij de voorbereiding/inleiding vaak om beurten door de leden verzorgd wordt.

Juist de huiselijke setting vormt vaak een prima decor voor laagdrempelige ontmoeting en waardevolle gesprekken.

Voor informatie of plaatsing  in een kleine groep: neem contact op met Danielle Korevaar  (0341-495280) of  met Piet Verhagen (0341 431042). Dat kan ook goed via de mail: Huiskringen.deregenboog@gmail.com.

Dinsdagmorgenkring

Eén keer per maand, op dinsdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur, is er een bijbelkring in De Regenboog. Tijdens deze bijeenkomst verdiepen de deelnemers zich in een bijbelboek of bijbelse persoon. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring, die in principe iedere eerste dinsdag van de maand wordt gehouden.

Donderdagmorgenkring

Op elke eerste donderdagmorgen van de maand, de eerste in september en laatste in april, is er Bijbelkring in De Regenboog.

Wij beginnen om 10.00 uur en sluiten om 11.45 uur. Vanaf 9.45 uur is er koffie en om 11.00 uur. Dat geeft ruimte voor ontmoeting.

Dit seizoen staan wij stil bij Elisa. Ons hoofdthema is:  ‘Gods weg met mensen.’

U krijgt elke keer een a-4tje met een Bijbelgedeelte en een aantal vragen als aanzet tot gesprek.

Als eerste komen altijd de vragen van de groepsleden aan de orde.

Omdat we telkens een nieuw gedeelte bespreken kunt u altijd instappen.

Iedereen is hartelijk welkom.

De kring wordt geleid door ds. Brand Jan van de Kamp.