Kerkdiensten zondag 7 juli

Op zondag 7 juli is er een kinderdienst in de Regenboog. De dienst gaat over Josia die op zijn achtste al koning werd! In de kerkdienst neemt groep 8 ook afscheid van de KinderBijbelVertelling. Het beloofd een feestelijke dienst te worden. Gericht op kinderen, maar mooi voor jong en oud! Sijmen Reehoorn gaat voor, de…

Startzaterdag

Op zondag 8 september is de startzondag. Dit jaar zullen we op zaterdag 7 september al starten met het starten. Om 20.00 uur op zaterdagavond zal er een praisesamenkomst zijn. We zullen natuurlijk vooral veel zingen, maar er is ook gelegenheid om iets te delen van wat God de afgelopen tijd heeft gedaan (denk aan…

Interkerkelijke Alpha Youth

Na de zomer gaan we van start met Alpha Youth. Dat doen we in samenwerking met de Petrakerk, het Fonteinwerk, Hervormde kerk Hierden en de Bethelkerk en Grote Kerk. Als je mee wilt helpen als gespreksleider of zin hebt om eten te maken voor jongeren uit Harderwijk, dan kun je contact opnemen met Sijmen. De…

Diaconie werkgroepen

In de vorige Kerkbode is aangegeven dat de Diaconie is onderverdeeld in 3 werkgroepen: -Werkgroep Sociale Dienstverlening en Evangelisatie (SDE) -Werkgroep Omzien naar Elkaar (ONE) -Werkgroep Werelddiaconaat (WD) De werkgroep SDE heeft daarin verteld op welk werk zij zich richten. Nu is het de beurt aan de werkgroep Werelddiaconaat (WD): Bij WD draait het om…