Donderdagmorgenkring

Op donderdag 1 december hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. De vierde keer van dit winterseizoen. Wij gaan samen verder met de geschiedenis van God in het leven van Jozef. Jozef heeft zijn broers ontmoet. Heel ingrijpend. In Benjamins zak zat de beker! Wij hoorden een indrukwekkend betoog van de borg Juda. Hoe…

Aanvulling oudere(n)liederen dienst

Afgelopen tijd vroegen mensen: waarom worden er ouderendiensten georganiseerd? Anderen vonden het jammer dat deze diensten ouderendiensten werden genoemd. Daarom hier wat uitleg. Al lange tijd organiseren we jongerendiensten. Dat doen we vanuit het idee dat de reguliere morgendienst niet altijd aansluit bij de behoeften van jongeren. Datzelfde zien we soms ook bij ouderen. We…

Oudere(n)liederen dienst

Op zondagmiddag 11 december is er weer een kerkdienst met oude liederen. Het is een dienst waarin we lekker veel zingen onder begeleiding van Cees en Thom op orgel en piano. Ook zal Sijmen een korte meditatie houden. Rond de dienst zullen we ook de nieuwe naam kiezen als vervanging voor de term ‘ouderendienst’. Bij…

Doop en Belijdenis

Misschien wil je belijdenis doen of gedoopt worden (voor wie niet eerder gedoopt werd). Belijdenis doen is ja-zeggen tegen je eigen doop. In een paar avonden bereiden we ons voor op dit moment. woensdag 14 december is de eerste bijeenkomst om 20.00 uur in De Regenboog. Meld je ook aan als je die avond niet…

Kerkdiensten zondag 13 november

Zondag 13 november gaat ds Van Bart voor in de morgendienst om 9.00 uur. Om 14.30 uur is de internationale dienst. Jan Kramer gaat voor in deze dienst. De internationale dienst wordt vier keer per jaar gehouden vanuit onze gemeente. Deze diensten zijn er elke week. Dertien kerken werken mee, zodat het hele rooster gevuld…

Internationale kerkdienst

Zondag 13 november organiseren wij als Regenboog weer de internationale kerkdienst in Sefanja. In deze diensten worden elke week vluchtelingen uit het AZC verwelkomt. Maar ook u en jij bent van harte welkom. Nog nooit geweest? Kom zeker een keer een internationale dienst bijwonen. Het is altijd erg mooi om deze diensten te vieren met…

Weidemaaltijd

De zomer is weer voorbij en daarom staat op woensdag 16 november om 18.00 uur alweer de derde Weidemaaltijd van dit seizoen op het programma. Iedereen is van harte welkom. Er is plek voor iedereen: voor het eerst of opnieuw, voor één keertje of als vaste gast, samen met anderen of alleen, jong, oud, gezinnen…

Family Vibes

Op zondagmiddag 20 november is er weer Family Vibes. Family Vibes is gericht op gezinnen van buiten de kerk, maar is iedereen welkom! Dus kom ook en neem je vrienden, buren of familie mee. Samen duiken we in een Bijbelverhaal via workshops, een simpele viering en we eten gezellig samen. We starten om 15.30 u.…

Preekbespreking

Voor Corona hadden we in de wijkkerkenraad afgesproken om een keer na de dienst een preekbespreking te houden. Dat is toen allemaal op de lange baan geschoven. Nu is het tijd om dat wel te doen. Zondag 11 december, na de vroege morgendienst, wordt de preek van die morgen besproken. Het doel is om gemeentebreed…