Kerkdiensten zondag 27 februari

Zondag 27 februari gaat Sijmen Reehoorn voor in de dienst die om 10.45 uur begint. Zondag 6 maart gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst die om 9.00 uur begint. In deze dienst zullen Mechteld Meijer, Wibo Wolfs en Bertineke Martens bevestigd worden in het ambt. We nemen ook afscheid van Henry van den…

Versoepelingen coronamaatregelingen

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen vervallen heel wat ‘ingesleten patronen’ van de afgelopen twee jaar en hebben we als kerkenraad nagedacht over de inrichting van een aantal zaken. Niet meer inschrijven – stoelen deels in normale opstelling Vanaf zondag 27 februari is inschrijven via Scipio niet meer nodig. De stoelen in de twee voorste…

Ouderendienst

Zondag 6 maart 2022 is de tweede ouderendienst. We gaan lekker veel zingen! Psalmen, gezangen, Johannes de Heer en andere geestelijke liederen. Het zal weer een feest van herkenning zijn. De dienst is om 17.00 uur en Jan Kramer zal de dienst leiden. Neem gerust iemand die niet vaak meer ter kerke gaat mee!

Veertigdagentijd vastentijd

Woensdag 2 maart is het Aswoensdag. Dan begint de veertigdagentijd. In die veertigdagen of lijdenstijd staan we extra stil bij de betekenis van Jezus Christus en zijn lijden en sterven voor ons. Een goede manier is om te vasten. Vasten is een intensivering van gebed. Vasten kan door bepaalde dingen niet te eten, helemaal niet…

Kerkdiensten zondag 13 februari

Zondag 13 februari gaat Pieter Both voor. Door Coronabesmettingen is de kinderdoopdienst uitgesteld. Het is een gewone dienst. De dienst begint om 10.45 uur. Op zondag 20 februari gaat ds. het Lam voor om 9.00 uur. ’s Middags is er een leerdienst, Sijmen Reehoorn zal dieper ingaan op de drie-eenheid. Deze dienst begint om 17.00…

Leerdienst drie-eenheid

Wie is God? Dat is een korte en simpele vraag, maar het antwoord kan knap lastig zijn. We geloven in één God en tegelijkertijd geloven we in God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Hoe kan dat en hoe werkt dat? Op zondagmiddag 20 februari kijken we naar deze vragen rondom…

Ouderendienst zondag 6 maart

Zondag 6 maart 2022 is de tweede ouderendienst. We gaan lekker veel zingen! Psalmen, gezangen, Johannes de Heer en andere geestelijke liederen. Het zal weer een feest van herkenning zijn. De dienst is om 17.00 uur en Jan Kramer zal de dienst leiden. Neem gerust iemand die niet vaak meer ter kerke gaat mee!

Pastoraat

Het pastorale team is er voor jou! Heb je behoefte aan een gesprek? Wil je gebed? Neem gerust contact op met je wijkteam. Je kunt hier meer informatie vinden: https://regenboog.hervormdharderwijk.nl/pastoraat/. Je kunt ook altijd contact opnemen met Pieter Both of Jan Kramer.

Open Regenboog

Als Regenboog willen we graag een gastvrije gemeente zijn. Daarom starten we in maart met iets nieuws. Elke vrijdagochtend is er in onze kerk voor iedereen een kopje koffie/thee/fris en een luisterend oor beschikbaar. De kerk is open vanaf 08.15 tot 11.30. Mensen die spullen voor de voedselbank inleveren kunnen gezellig even blijven hangen. Ouders…