Ouderenlunch

Op donderdag 2 december is er een lunch voor en met de ouderen uit onze gemeente. We starten om 12:00 uur, aansluitend aan de Bijbelstudie onder leiding van ds. Van de Kamp. Vanwege de boodschappen graag opgeven bij ds. Pieter Both (cpieterboth@gmail.com of 0654985509). (wie zich al opgaf bij Jans Hendriks hoeft dat niet opnieuw…

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 2 december 2021 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. We gaan verder in ons thema: “Gods weg met mensen.” We verdiepen ons dit seizoen in het leven van Jozef. De komende keer lezen we uit Genesis…

Collectes

Op zondag 28 november vieren we dat ons gebouw 10 jaar bestaat. Daarom twee bijzondere collectes. Beide zijn voor een project met een zichtbaar en herkenbaar gebouw. De eerste is voor het werk vanuit de Oude Synagoge. Dat werk wordt zo omschreven: De oude synagoge is een inloophuis, een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats waar iedereen van…

Kerkdiensten zondag 21 november

Zondag 21 november gedenken we wie afgelopen jaar overleden zijn. De dienst begint om 10.45 uur. ds. Pieter Both leidt de dienst.Zondag 28 november vieren we het 10 jarig jubileum van ons gebouw De Regenboog. ’s Middags is de internationale dienst om 15.00 uur in het gebouw van Sefanja en ’s avonds om 19.00 uur…

Gezamenlijke dienst zondag 28 november

Ons gebouw bestaat tien jaar. Een zegen van de Heer om zo’n praktisch gebouw te hebben waar zoveel in kan. Op diverse manieren wordt er door de PKSD (de stichting die het gebouw beheert) aandacht aan gegeven. Op zondag 28 november gebeurt dat door een kerkdienst vanuit onze gemeente en de Protestantse Gemeente Harderwijk. Vanwege…

Lifelinedienst

Ken je dat? Dat je vragen hebt rondom het geloof? Onzekerheden over waar je nu heen moet, wat je nu moet studeren, waar je nu moet werken? En wat is Gods rol daarin? Is er een God? Wat is dat voor God? ‘IDK’ is het thema van de nieuwe dienst! Zondag 28 november gaat Klaas-Jan…

Micha cursus en uitdagingen

Wil jij aan de slag met gerechtigheid en wil je onderzoeken hoe jij vorm kan geven aan zorg voor elkaar en de schepping? Doe dan de Micha cursus! Samen ontdek je welke stappen je kunt zetten en hoe God ook jou wil gebruiken om zijn liefde en koninkrijk zichtbaar te maken. Geef je op via…

Coronamaatregelen

De aanscherping van de Coronaregels heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten, waarbij we de adviezen van de landelijke kerk volgen. We gaan weer terug naar de 1,5 meter afstand tussen de stoelen. Dat betekent dat er minder mensen aanwezig kunnen zijn dan afgelopen tijd. Kijk in de scipio-app of er nog ruimte is. We komen…