Zondag 10 oktober zullen Danique Mol, Anouk Engelgeer, Aniek Mulder-van Wijgerden, Hannah Akkerman belijdenis
doen. Monique Foppen zal vertellen waarom ze eerder belijdenis deed. Bij de weekbrief ontvangt u een bijlage
met de getuigenissen van de belijdeniscatechisanten. De dienst begint om 10.45 uur en wordt geleid door Pieter Both.
Zondag 17 oktober is er om 9.00 uur een kerkdienst. Ds. Het Lam leidt de dienst. Om 17.00 uur is er een
gebedsdienst.