Kerkdiensten zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst om 9:00 uur. ’s Avonds is er een bijzondere avond onder de titel: Dat is belachelijk. Zie verderop voor meer informatie. Deze avond begint om 20:00 uur. Op 3 november is het dankdag. De dienst begint om 19:00 uur. Ds. Van de Kamp…

Halloween

Op zondag 31 oktober is het weer Halloween. Door velen wordt in die nacht de duisternis ‘gevierd’. Het thema van Walibi heeft het zelfs over ‘darkness takes over’. Als werkgroep Gebed van Stichting Echo hebben we hierover gesproken. Wij willen graag een ander geluid laten horen en laten zien. Namelijk: LICHT in het duister. Vorig…

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 4 november 2021 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. We gaan verder in ons thema: “Gods weg met mensen.” We verdiepen ons dit seizoen in het leven van Jozef. De komende keer lezen we uit Genesis…

Ouderendienst

Op zondag 14 november is de eerste ouderendienst! Omdat enkele ouderen aangaven weleens psalmen in de oude berijming te missen en ook de liederen van Johannes de Heer, is het streven om twee keer per jaar een dienst met veel van die liederen te organiseren. Lekker zingen dus. Het thema is “De Heiland.” De dienst…

De Regenboog drinkt koffie

Wat dacht je er van om na de dienst eens koffie te drinken met een gemeentelid/gezin die je nog niet kent? Dan is dit je kans! Op zondag 14 november na de morgendienst van 9:00 uur willen we dit organiseren. Een mooie gelegenheid om eens een ander te ontmoeting dan die gemeentelid die je al…

Kerkdiensten zondag 24 oktober

Zondag 24 oktober is er een kinderdienst. De kinderen blijven in de zaal. Sijmen Reehoorn leidt de dienst die begint om 10.45 uur.Zondag 31 oktober gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst om 9.00 uur. ’s Avonds is er een bijzondere avond onder de titel: Dat is belachelijk. Zie verderop voor meer informatie. Deze…

Kinderdienst zondag 24 oktober

Op zondag 24 oktober duiken we in het verhaal van Zacheüs: een kleine man die in een boom klom om Jezus te kunnen zien. In de kerkdienst is er een jongeman uit Israël die vertelt wat er met Zacheüs is gebeurd. Ook is er een leuke interactieve quiz en zingen we veel kinderliedjes. De dienst…

Halloween

Op zondag 31 oktober is het weer Halloween. Door velen wordt in die nacht de duisternis ‘gevierd’. Het thema van Walibi heeft het zelfs over ‘darkness takes over’. Als werkgroep Gebed van Stichting Echo hebben we hierover gesproken. Wij willen graag een ander geluid laten horen en laten zien. Namelijk: LICHT in het duister. Vorig…

Eerste avond belijdenis

Dinsdag 2 november is de eerste bijeenkomst voor mensen die belijdenis doen of overwegen dat te doen. Welkom als je mee wilt doen, of meer informatie wilt. Op de eerste avond bekijken we met elkaar wat een handige avond is. Dat hoeft dus niet automatisch de dinsdag te zijn. Graag aanmelden bij Pieter Both (cpieterboth@gmail.com).…

Bijbelcursus

Het is goed om je te verdiepen in de bijbel. Dit jaar gaan we graven in het boek Leviticus, misschien wel het boek in de bijbel dat het minst gelezen wordt. Maar daarom extra interessant. Zeker ook omdat er zoveel in te leren valt. Woensdag 10, 17 en 24 november zijn deze avonden. Pieter Both…