Kerkdiensten zondag 19 september

Op zondag 19 september leidt ds. Ron van der Spoel de dienst die om 9:00 uur begint. ’s Avonds is er een LifeLine dienst. Zie verderop voor meer informatie. Op zondag 26 september is er een dienst om 10:45 en 17:00 uur. In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de middagdienst wordt aandacht…

LifeLine jongerendienst

Een nieuw begin! Het nieuwe seizoen van je school, studie en werk is weer begonnen. Ook met Lifeline maken we een nieuwe start. Op zondag 19 september trappen we af met een jongerendienst in de Regenboog. Het thema van de dienst is ‘Nieuw Begin’. De dienst start om 19.00 uur. Als je verzekerd wilt zijn…

Tentoonstelling ‘Kleurrijk ontmoeten’

We vieren dat Kerkelijk Centrum de Regenboog 10 jaar bestaat. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd. Eén daarvan is een tentoonstelling met kunstwerken door gemeenteleden uit zowel de Protestantse Gemeente als de Hervormde Gemeente. Het thema van de tentoonstelling is ‘Kleurrijk ontmoeten’. Dertien gemeenteleden exposeren hun werk. In totaal zijn…

Leerdienst

Zondag 3 oktober is de eerste leerdienst van dit seizoen. Het gaat over de vraag wat je aan moet met al dat geweld in de bijbel. En geregeld lijkt God de opdracht te geven tot geweld. Hoe verhoudt zich dat tot de God van liefde, zoals wij vaak tegen God aankijken. Anne-Wil Steenbergen en Pieter…

Kerkdiensten zondag 12 september

Zondag 12 september is een kinderdoop en opdraagdienst. Er zijn 9 baby’tjes. We verwelkomen graag familie en vrienden en dat betekent dat er niet veel plaatsen overblijven om via scipio in te schrijven. De dienst begint om 10.45 uur. Zondag 19 september leidt ds. Ron van der Spoel de dienst die om 9.00 uur begint.…

Kliederkerk

Na maanden van voorbereiden en afzeggen vanwege coronamaatregelen is het zondag 12 september eindelijk zo ver. De Kliederkerk gaat van start. De Kliederkerk is ontstaan vanuit het verlangen om nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen. De Kliederkerk is gericht op gezinnen die niet (meer) in de kerk komen. We gaan samen creatief Bijbelverhalen ontdekken met…

Alpha september

Binnenkort hopen we te starten met een nieuwe Alpha cursus. Op 11 dinsdagavonden en 1 zaterdag willen we met elkaar ontdekken welke antwoorden het christelijk geloof heeft op de vragen van vandaag. We kijken er erg naar uit om nieuwe deelnemers te ontmoeten. Een Alpha avond staat voor samen eten, een inleiding over een aansprekend…

LifeLine jongerendienst

Een nieuw begin! Het nieuwe seizoen van je school, studie en werk is weer begonnen. Ook met Lifeline maken we een nieuwe start. Op zondag 19 september trappen we af met een jongerendienst in de Regenboog. Het thema van de dienst is ‘Nieuw Begin’. De dienst start om 19.00. Als je verzekerd wilt zijn van…