Zondag 12 september is er weer gelegenheid om een kindje op te dragen of te laten dopen. De voorbereidende
bijeenkomst is op woensdag 1 september om 20.00 uur in de Regenboog.
Aanmelden bij Pieter Both (cpieterboth@gmail.com).