De wijkkerkenraad heeft, op basis van de door de gemeente ingebrachte namen, de volgende gemeenteleden benoemd voor een aantal openstaande vacatures.
• Voor het ambt van pastorale ouderling: Anneke Vosselman.
• Voor het ambt van missionaire ouderling: Guido Klaassen
• Voor het ambt van diaken: Annelies Mol en Kees Heij
We hebben de benoemde gemeenteleden gevraagd om voor aankomende 23 juli hun besluit door te geven aan onze scriba. Eventuele bezwaren tegen de voorgedragen gemeenteleden of de procedure kunnen ook bij onze scriba ingebracht worden via scriba.regenboog@gmail.com.
We vragen u en jou hen mee te nemen in gebed.