Het pastoraat in onze gemeente wordt gedaan door gemeenteleden en ambtsdragers. Samen vormen zij het pastorale team. Door het vertrek van een paar leden zoeken we minimaal 4 nieuwe leden, zodat we in het nieuwe seizoen weer op volledige sterkte zijn. De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden bij vrolijke en verdrietige levensmomenten: denk bijvoorbeeld aan doop- en belijdenisbezoeken,
huwelijksjubilea, bezoeken bij ziekte of problemen. Het is heel divers. De werkbelasting is soms iets hoger, soms iets lager. Maar gemiddeld zo’n 3-4 bezoeken per maand. Je werkt in duo’s in een wijk. We komen 4 maal per jaar bij elkaar voor toerusting. Je hoeft geen perfecte gelovige te zijn voor deze taak. Het is meer: samen de weg van Jezus gaan.
Wil je meer weten over deze taak? Neem gerust contact op met Jan Kramer (pastoraal werker) via kramer_jan@outlook.com of 06-2199 6115