Kerkdiensten zondag 20 juni

Zondag 20 juni vieren we het Avondmaal met elkaar. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om mee te doen in de kerk is er een dienst om 10.45 uur en een om 17.00 uur. De diensten zijn gelijk en worden geleid door ds. Pieter Both. Het aantal mensen dat zich kan inschrijven via…

Afscheid groep 8

Beste kinderen uit groep 8 en ouders. Zondag 11 juli willen we tijdens de dienst afscheid van jullie nemen. Afgelopen jaar hebben we elkaar weinig gezien. We vinden het daarom bijzonder en leuk om elkaar nog een keer tijdens de bijbelvertelling te ontmoeten. I.v.m. allerlei organisatorische zaken is het belangrijk om te weten wie er…

Pastorale team zoekt leden

Het pastoraat in onze gemeente wordt gedaan door gemeenteleden en ambtsdragers. Samen vormen zij het pastorale team. Door het vertrek van een paar leden zoeken we minimaal 4 nieuwe leden, zodat we in het nieuwe seizoen weer op volledige sterkte zijn. De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden bij vrolijke en verdrietige levensmomenten: denk…