Kerkdiensten zondag 20 juni

Zondag 20 juni vieren we het Avondmaal met elkaar. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om mee te doen in de kerk is er een dienst om 10.45 uur en een om 17.00 uur. De diensten zijn gelijk en worden geleid door ds. Pieter Both. Het aantal mensen dat zich kan inschrijven via…

Afscheid groep 8

Beste kinderen uit groep 8 en ouders. Zondag 11 juli willen we tijdens de dienst afscheid van jullie nemen. Afgelopen jaar hebben we elkaar weinig gezien. We vinden het daarom bijzonder en leuk om elkaar nog een keer tijdens de bijbelvertelling te ontmoeten. I.v.m. allerlei organisatorische zaken is het belangrijk om te weten wie er…

Pastorale team zoekt leden

Het pastoraat in onze gemeente wordt gedaan door gemeenteleden en ambtsdragers. Samen vormen zij het pastorale team. Door het vertrek van een paar leden zoeken we minimaal 4 nieuwe leden, zodat we in het nieuwe seizoen weer op volledige sterkte zijn. De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden bij vrolijke en verdrietige levensmomenten: denk…

Kerkdiensten zondag 6 juni

Zondag 6 juni is een kinderdoop en opdraagdienst. We verwelkomen 5 baby’tjes. De gemeente volgt de dienst online, zodat er beperkt familie bij kan zijn. Ds. Pieter Both gaat voor. De dienst begint om 10.45 uur. Milan Duits, Boas Kooij, Nina Vis, Seth Huijgen en Lieve Jagt zullen worden opgedragen of gedoopt. Zondag 13 juni…

Avondmaal zondag 20 juni:middagdienst

Zondag 20 juni vieren we met elkaar het avondmaal. Op deze dag zal er ook een middagdienst zijn om 17.00 uur. De beide diensten op deze dag zijn gelijk aan elkaar. Op deze manier geven we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid om het avondmaal te vieren. Inschrijven in Scipio is uiteraard nodig.

Waai-wind-wandeling (herkansing)

Op zaterdag 12 juni wordt er een wandeling georganiseerd die mensen alleen of als gezin kunnen lopen. Binnen de Coronaregels kan je natuurlijk ook aanhaken bij een groepje. Daarbij zijn er onderweg wat opdrachten. Zo staan we stil bij Pinksteren en is er ook ontmoeting. Uiteraard wordt alles gedaan binnen de dan geldende RIVM-normen. Je…

Vrijwilligersavond 8 juli

Wat zijn er veel mensen actief in onze gemeente. Donderdag 8 juli willen we een avond organiseren voor ontmoeting tussen al die fijne mensen die zich inzetten voor onze gemeente. Dat doen we zo laat mogelijk in het seizoen, zodat er weer zoveel mogelijk kan. De verdere invulling van deze avond moet nog bedacht worden,…

Afscheid groep 8

Beste kinderen uit groep 8 en ouders. Zondag 11 juli willen we tijdens de dienst afscheid van jullie nemen. Afgelopen jaar hebben we elkaar weinig gezien. We vinden het daarom bijzonder en leuk om elkaar nog een keer tijdens de bijbelvertelling te ontmoeten. I.v.m. allerlei organisatorische zaken is het belangrijk om te weten wie er…