Leerdienst: Bewegen uit liefde; voor anderen en namens God.
Op zondag 16 mei organiseren we een missionaire leerdienst. Hierin duiken we de Bijbel in om te ontdekken hoe God telkens mensen in beweging zet.
God begint daar al in Genesis mee en de lijn loopt door tot vandaag. Telkens roept God mensen en zet ze in beweging om anderen te helpen.
Om Zijn liefde uit te delen. Naast Bijbelse inhoudt is er ruimte voor praktische dingen: hoe doe je, spreek je en leef je vanuit Gods liefde?
We gaan hier samen over in gesprek. De leerdienst start om 17.00. Je kunt je via Scipio opgeven om erbij te zijn in de kerk.
De dienst is ook digitaal te volgen. Anne-Wil Steenbergen-de Jong & Sijmen Reehoorn