Op Hemelvaartsdag is er een kerkdienst om 9:30 uur. We vieren met de hemel mee als Jezus de macht
gaat uitoefenen die hij aan het kruis heeft veroverd. Paulus zegt zelfs dat wij via Jezus in de hemel zijn.
Er is kinderbijbelvertelling in deze dienst, maar geen crèche.