De start van de gebedsketting vindt plaats op donderdag Hemelvaartsdag 13 mei na de dienst. Bidden kan gelukkig op allerlei plaatsen en onder alle omstandigheden!

Dit jaar zal er een digitale lijst beschikbaar zijn om een uur (of meer) in te plannen voor gebed. Bid je één of meerdere uren
mee? Je kunt je aanmelden via e-mail: gebed@regenboog.hervormdharderwijk.nl of via het gebedsnummer van De Regenboog (06-47258673).
Je ontvangt dan een link zodat je zelf de uren kunt plannen via een agenda op de website.

Dit jaar willen we de 24-7 Huis van Gebed in Harderwijk onder jullie aandacht brengen. Je kunt hier in alle rust een of meerdere uren doorbrengen om te bidden. Zie voor meer informatie: www.24-7harderwijk.nl.

Wat zal er door middel van de 24/7 gebedsketting dit jaar gebeuren? Wat zou het mooi zijn als we op het Pinksterfeest
kunnen zeggen dat we “kracht ontvangen hebben” en dat we “vurig en eensgezind gebeden hebben”. Wij zien uit naar wat God gaat doen!
Hartelijke groet, Elly den Harder en Jan Kramer. Gebedstelefoon: 06-47258673