Zondag 11 en zondag 18 april is er om 17.00 uur een gebedscursus in de kerk. Het gaat om
luisterend bidden. Bidden is niet alleen dat wij tegen God praten, maar is ook je openstellen voor
Gods aanwezigheid. De stilte kan zomaar de zendtijd van de Heilige Geest worden. Het is goed om
daarover met elkaar na te denken en te oefenen. Deze cursus is een gebedstraining. Ieder is welkom.
Opgave via de scipio app.