Evangeliseren is soms spannend en soms lastig maar ook hartstikke gaaf.
In een cursus van drie avonden willen we elkaar helpen om te getuigen van Jezus in onze eigen omgeving. De cursus is interactief en laagdrempelig. De cursus start bij de Bron: God zelf.
Hoe kunnen we op Hem gericht zijn en zelf gevoed worden? Daarna oefenen we met getuigen van ons geloof. Op de laatste avond gaan we gericht op zoek naar mensen in onze omgeving met wie we over God willen praten. Waar opent God deuren? De cursus zal via Zoom gaan.
Iedere geïnteresseerde is welkom! De cursus is op dinsdagavond 6 april, 13 april en 20 april van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Opgeven kan via sijmenreehoorn@hotmail.com.