Op Goede Vrijdag is er een dienst om 19:00 uur. Op Stille Zaterdag is er een dienst om 20:00 uur. Op zondag 4 april
Paasmorgen begint de dienst om 9:00 uur. Ds. Pieter Both leidt deze diensten.
Op zondag 11 april is er een dienst om 10:45 uur. Ds. Pieter Both gaat voor.
Op Goede Vrijdag gedenken we de dood van de Here Jezus. Zijn dood geeft ons het leven. Ook dit jaar
zullen we het avondmaal vieren. Aan het einde van de dienst is er geen
zegen. Want wie zou dat moeten doen als Jezus gestorven is. Op Stille Zaterdag is er een dienst waarbij
rust en inkeer centraal staat. We beginnen in het donker, maar dan begint het licht een beetje te
schijnen. De Heer staat op, maar kan je het wel geloven?
Na een nachtje geslapen te hebben is het zeker. De Heer overwon de dood. Alle reden om te vieren.