In de beide morgendiensten van 28 maart j.l. van zowel de  Hervormde als de Protestantse Gemeente de Regenboog ontvingen Kees en Henriette Heij een geschenk voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor in de Regenboog als beheerders echtpaar. Naast een kunstwerk met wensen uit beide gemeenten ontvingen zij ook een reischeque van 800 euro te besteden aan een reis naar Curaçao. Zij schreven ons terug:

Beste allen,
Wat werden wij verrast door de collage waaruit blijkt dat onze inzet afgelopen jaren ‘Regenboog breed’ is gewaardeerd.
Heel bijzonder was de reischeque die beide wijkgemeenten hebben aangeboden. We gaan daar zeker van genieten. Wij willen iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.

Het is goed te weten dat onze inzet van waarde is geweest. Hierbij wil ik ook de collega (hulp)beheerders bedanken voor de samenwerking.
We voelen ons gezegend!

Hartelijke groet,
Kees en Henriëtte