Eén van de belangrijkste taken van een kerk is het verspreiden van het evangelie en het bereiken van de mensen die nog ‘buiten staan’. Deze
mensen kunnen ver weg of dichtbij wonen. Op zondag 28 februari zal de diakoniecollecte bestemd zijn voor ‘onze eigen zendingswerkers’, dat
zijn een aantal mensen die samen met hun echtgenotes actief zijn op dit gebied. Rien Bregman (stichting Gave) voor de vluchtelingen in
Nederland; Arjen den Admirant (stichting Agapè) voor de studenten in Kazan; Johan het Lam (stichting HOE) voor een Roma-gemeente in
Servië. Niet iedereen heeft de gave om zendingswerk te gaan doen. Daarom is het fijn dat diegenen die zich daartoe geroepen voelen, zich ook
verbonden voelen met hun thuisgemeente. In deze coronapandemie zijn het voor de zendingswerkers ook onzekere
tijden. Natuurlijk wordt er achter de schermen en op afstand hard gewerkt om tóch de mensen te bereiken met het
evangelie. Maar zoals een zendingswerker schreef: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’
Met uw/jouw gebed en financiële bijdrage kan de zendingscommissie de genoemde projecten blijven ondersteunen.
U/je kunt uw bijdrage overmaken op het algemene rekeningnummer of direct naar de zendingscommissie NL14 INGB
0001 1523 22 Tnv Penn. Zendingscommissie te Harderwijk (graag onder vermelding van Eigen zendingswerkers).
De collecte wordt van harte aanbevolen.
Juist in deze tijd, waarin bijvoorbeeld de jaarlijkse bazaar niet door kan gaan, is uw/jouw bijdrage voor dit werk meer dan welkom.
Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet!