Op zondag 24 januari is er een dienst om 9:00 uur. Jan Kramer leidt de dienst. ’s Middags is er een
gebedsviering om 17:00 uur.
Op zondag 31 januari is er een dienst om 10:45 uur. Dit is de school en kerkdienst.
Zie verderop voor meer informatie.