Op zondag 24 januari zal er weer een middagdienst van rust en stilte zijn. We kiezen weer voor dezelfde vorm
als vorige keer. Een bijbelgedeelte meerdere keren lezen met stilte ertussen, zodat je echt de bijbel in
kan duiken. Lectio Divina heet die manier. Ook heel goed geschikt om later een begeleide vorm van
stille tijd te hebben. In december hebben we ook zo’n dienst gehad. Elise van der Stouw schreef er een
mooi artikel over. Het is te vinden op htps://www.persoonlijk-getijdengebed.com en dan kijken onder
Nu lezen.