Misschien wil je belijdenis doen. Dat lijkt een hele stap, maar het is vooral ja zeggen tegen God. Als je niet gedoopt bent, dan volgt de doop
direct op de belijdenis. In 2021 start een nieuwe serie bijeenkomsten gericht op belijdenis doen Meer weten of aanmelden? Bij Pieter Both via
cpieterboth@gmail.com. Hoe of wat de eerste avond plaats gaat vinden hoor je via de mail.