Wat leven we in onzekere tijden! Wanneer zullen we weer bij elkaar komen in De Regenboog?
We verwachten juist nu veel van onze God. Welke weg zal de Geest van God ons wijzen om
meer naar buiten te treden? Hoe zullen we meer van het werk van Jezus Christus
doordrongen raken?
De kerk is voor ons heel waardevol, omdat we via de kerk Gods liefde leren kennen. Die liefde
willen we uitdelen. Zo houden we de kerk in stand voor morgen. De Actie Kerkbalans geeft
ons de gelegenheid om onze plannen uit te voeren. Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Sta je als lid ingeschreven on onze gemeente? Dan heb je via de mail of in je brievenbus een
brief gekregen. Je kunt ook via deze link je formulier inleveren. Dank voor je bijdrage!