Wij als kerkenraad willen op dinsdag 19 januari 2021 weer een gemeenteavond organiseren en nodigen u en jou van harte uit om deze bij te
wonen. Noteer deze datum alvast in u of jouw agenda. Gezien de huidige situatie, zal deze geheel online uitgezonden worden.
Wij willen de avond om 20:00 uur laten aanvangen en deze gemeenteavond zal een informatieve avond zijn, met de volgende onderwerpen:
– Middagdiensten
– Kliederkerk (door Sijmen)
– Voorgenomen besluit over doop door onderdompeling
– Gedragscode en omgangsregels (signaalfunctie voor gemeenteleden)