In zowel de vroege (09:00 uur) als late ochtenddienst (10:45 uur) zijn maximaal 100 bezoekers van harte welkom om de dienst in De Regenboog mee te maken. Het maximum aantal bezoekers is te zien in de Scipio app. Een plek voor jezelf en/of je gezin reserveren kan via de Scipio App onder het kopje ‘Reserveren kerkdienst’. Dit kan de gehele week voorafgaand aan de dienst. Gemeenteleden die geen gebruik kunnen maken van Scipio, kunnen zich donderdagavond tussen 19:00u en 20:00u aanmelden bij onze scriba, Geerling uit de Bosch via 0341-424026. Er is een groep kinderbijbelvertelling en crèche. 

Houd als kerkbezoeker rekening met de volgende zaken: 

• Blijf thuis bij klachten zoals keelpijn, hoesten of koorts

• Houd anderhalve meter afstand tussen personen anders dan huisgenoten  

• Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op en volg de aangewezen looproutes  

• We kiezen er voor om niet samen te zingen  

• Er is één invalidentoilet geopend, maar alleen bij uitzondering te gebruiken 

 

Uiteraard kun je onze diensten ook (live) volgen via de stream!