De gezamenlijke kerken hebben in overleg met de overheid besloten om nog maar met 30 mensen aanwezig te zijn bij kerkdiensten. Uiteraard geven wij gehoor aan deze verandering. We kozen er afgelopen periode voor om alleen in de late ochtenddienst (aanvang 10:45u) bezoekers uit te nodigen om de dienst in De Regenboog bij te wonen. Er geldt immers een reinigingsplicht tussen diensten door en bij een bezetting van 100 of meer bezoekers is dat praktisch niet uitvoerbaar tussen een vroege en late morgendienst. We leven echter in een nieuwe werkelijkheid waarbij maximaal 30 bezoekers welkom zijn in een dienst. Dit aantal kan binnen de voorschriften prima in één vak plaats nemen. Daarmee is het andere vak in de dienst daarna ook te gebruiken voor 30 bezoekers en hoeven stoelen niet direct gereinigd te worden.

Lang verhaal kort: u en jij zijn – zolang de beperking tot 30 bezoekers van kracht is – zowel in de vroege als late morgendienst van harte welkom in De Regenboog. Schrijf je wel even in via Scipio.

Er is een groep kinderbijbelvertelling maar geen crèche. We hopen en bidden dat we snel weer kunnen uitbreiden! Lees hier meer over de gang van zaken. 

De kerkenraad roept iedereen op om daarnaast zelf ook creatief te zijn in het opzoeken van elkaar. Nodig elkaar uit om samen kerkdiensten te bekijken. Bel elkaar op om te horen hoe het gaat. Bedenk nieuwe wegen.

 

Samenzang

Sinds 1 juli is samenzang, mits de de RIVM richtlijnen in acht worden genomen, weer toegestaan. De grootte van ons kerkgebouw en goede mogelijkheden tot ventilatie maken het, volgens de richtlijnen, mogelijk om samen te zingen. Toch zijn we als kerkenraad hierin terughoudend. Er geldt weliswaar geen verbod (het is ieders persoonlijke keuze en we gaan bezoekers hier ook niet op aanspreken), maar we kiezen er voorlopig voor om hierin gereserveerd te zijn. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen en kan dit standpunt wijzigen in de tijd. We zullen daar dan ook over (blijven) communiceren.

Online diensten

Voorlopig kunnen nog niet alle kerkgangers naar de kerk komen. Daarom blijven we de diensten online uitzenden zoals we dat afgelopen maanden deden. U vindt de link op de homepage.