Op zondag 6 december vieren we het avondmaal. ’s Morgens is er een ‘gewone’ kerkdienst waarbij 30 mensen
welkom zijn. ’s Middags is er een gebedsbijeenkomst waarin ook het avondmaal gevierd wordt. Ook hier
zijn 30 mensen welkom (Na aanmelding via scipio).