Misschien wil je belijdenis doen. Dat lijkt een hele stap, maar het is vooral ja zeggen tegen God. Als je niet
gedoopt bent, dan volgt de doop direct op de belijdenis. In 2021 start een nieuwe serie bijeenkomsten
gericht op belijdenis doen. De eerste bijeenkomst is dinsdag 5 januari. Meer weten of aanmelden? Bij
Pieter Both via cpieterboth@gmail.com.