Op zondag 6 december vieren we het avondmaal. ’s Morgens is er een ‘gewone’ kerkdienst waarbij 30
mensen welkom zijn. ’s Middags is er een gebedsbijeenkomst waarin ook het avondmaal gevierd
wordt. Ook hier zijn 30 mensen welkom (Na aanmelding via scipio).