Op zondag 20 december is er in de morgendienst gelegenheid om een kind op te dragen of te laten dopen.
Aanmelding en informatie bij Pieter Both via cpieterboth@gmail.com