Op zondag 15 november is er om 17:00 uur een leerdienst. Het zal gaan over de hemel en de hel. Wat geloven en weten we daar eigenlijk over.
Uiteraard is er gelegenheid tot interactie. Er kunnen 30 mensen aanwezig zijn en de rest kan via de stream meekijken (en praten!). Deze vorm
is een van de ideeën die zijn ingeleverd voor de middagdienst. Het is dus ook een soort van experiment om te zien waar animo voor is.
Ds.Pieter Both leidt de bijeenkomst (de eerder aangekondigde missionaire dienst is vervallen vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen).