Op zondag 25 oktober gaat ds. Pieter Both voor. Dana Bos en Isa Nijveld worden gedoopt. De dienst begint om
10:45 uur. Op 1 november is er een dienst om 9:00 uur. Ds. Pieter Both gaat voor.
Op woensdag 4 november is het dankdag. Er is een dienst om 19:00 uur. Sijmen Reehoorn gaat voor en Luuk van der Voort leidt de dienst.