De bijbel is het boek waarin God zichzelf laat zien aan ons. Daarom is het belangrijk om de bijbel te
bestuderen. Zo leer je God en jezelf beter kennen. Dit jaar wordt er een cursus over de Bijbelboeken Titus
en Filemon gegeven. In drie avonden verdiepen we ons in de boodschap van deze onbekende boeken.
Ds. Pieter Both geeft de cursus. Geef je op bij hem, via cpieterboth@gmail.com. Vanwege de
Coronarichtlijnen is er een limiet aan het aantal deelnemers.
Op de woensdagavonden 28 oktober, 11 en 25 november wordt de cursus gegeven.