Goed om te vermelden dat er (met de huidige inzichten) tot 1 januari geen middagdiensten (behalve lifelinediensten en avondmaalsdiensten)
worden gehouden.
Als moderamen vragen we ons op dit moment af of het opstarten van de reguliere middagdiensten in de huidige vorm zinvol is, gezien de lage opkomst voor Corona. Reacties hierover zijn welkom bij de scriba.