De Heilig Avondmaal diaconiecollecte van 27 september is bestemd voor project 10 27 van de GZB met als doel:
Zorg voor gehandicapte kinderen in Indonesië
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk trekt zich het lot van deze kinderen aan en
helpt hen via een speciaal programma. De kinderen ontvangen hulpmiddelen, volgen onderwijs en doen aan handvaardigheid. Gehandicapte
kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! Dankzij het programma van de vrouwenbond kunnen de kinderen zich
ontwikkelen. Je ziet ze opbloeien! Inmiddels worden meer dan 500 kinderen en hun ouders begeleid. Met uw bijdrage in de collecte helpt u via
Project 10 27 mee om dit programma in stand te houden. Met elkaar zorgen we ervoor dat deze kinderen weer meetellen en hun leven weer
perspectief krijgt! Geef gul tijdens de collecte
Project 10 27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief
te hebben boven alles en de naaste als onszelf.