De kerkenraad wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om het avondmaal in de kerk te vieren.
Daarom zijn er zondag 27 september twee diensten, om 10.45 uur en 17.00 uur. Deze diensten zijn gelijk. Tijdens
beide diensten is er Kinderbijbelvertelling. Alleen in de morgendienst is er crèche. Aanmelden via scipio
is nodig. Deze dienst geeft ons als kerkenraad ook een indicatie: is er vanuit de gemeente behoefte om
meer diensten bij te wonen? Als dat zo is, onderzoeken we manieren om dat mogelijk te maken. Kom dan
ook daadwerkelijk als je de ontmoeting en het samenzijn mist.