Avondmaal zondag 27 september

De kerkenraad wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om het avondmaal in de kerk te vieren. Daarom zijn er zondag 27 september twee diensten, om 10.45 uur en 17.00 uur. Deze diensten zijn gelijk. Tijdens beide diensten is er Kinderbijbelvertelling. Alleen in de morgendienst is er crèche. Aanmelden via scipio is nodig. Deze dienst…

Collecte Heilig Avondmaal

De Heilig Avondmaal diaconiecollecte van 27 september is bestemd voor project 10 27 van de GZB met als doel: Zorg voor gehandicapte kinderen in Indonesië Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk trekt zich het lot van deze kinderen aan en helpt hen via een speciaal programma. De kinderen ontvangen…

Middagdiensten

Goed om te vermelden dat er (met de huidige inzichten) tot 1 januari geen middagdiensten (behalve lifelinediensten en avondmaalsdiensten) worden gehouden. Als moderamen vragen we ons op dit moment af of het opstarten van de reguliere middagdiensten in de huidige vorm zinvol is, gezien de lage opkomst voor Corona. Reacties hierover zijn welkom bij de…

Kerkdiensten zondag 13 september

Zondag 13 september is de bevestiging van Sijmen Reehoorn als kerkelijk werker voor het missionaire werk. Ook onze stagiair Luuk van der Voort wordt voorgesteld. Ds C. Pieter Both leidt de dienst en begint om 10.45 u. Zondag 20 september leidt ds. Frans van Velzen de dienst die om 9.00 uur begint.

Voorstellen Luuk van der Voort

Beste gemeente, Aankomend jaar hoop ik in uw gemeente als stagiair werkzaam te zijn, daarom wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Luuk van der Voort, ben drieëntwintig jaar, woonachtig in Oldebroek en ik studeer HBO Theologie aan de Hogeschool VIAA te Zwolle. Ik zit nu in het tweede jaar van een…

Missionair kinderwerk

Heb jij ook het verlangen om het evangelie te delen met kinderen? Kom dan meedoen met het missionaire kinderwerk. Er zijn zoveel kinderen in Stadsweiden en Drielanden. Het is mooi om te zien hoeveel kinderen er op de diverse activiteiten afkomen. We zoeken mensen om mee te doen. Neem contact op met Pieter voor meer…

Bedankje ouderen

Het ouderenpastoraal team is de afgelopen tijd geregeld gebeld door ouderen. Ze wilden graag iedereen bedanken die kaartjes stuurden of stuurt. Wat fijn dat zoveel mensen op die manier lieten zien hoe ze betrokken waren bij onze ouderen in Coronatijd. Namens alle ouderen:bedankt.En laten we elkaar niet vergeten in deze tijd.