Sinds 1 juli is samenzang, mits de de RIVM richtlijnen in acht worden genomen, weer toegestaan. De grootte van ons kerkgebouw en goede
mogelijkheden tot ventilatie maken het, volgens de richtlijnen, weer mogelijk om samen te zingen. Toch zijn we als kerkenraad hierin
terughoudend. Er geldt weliswaar geen verbod (het is ieders persoonlijke keuze en we gaan bezoekers hier ook niet op aanspreken), maar we
kiezen er voorlopig voor om hierin gereserveerd te zijn. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen en kan dit standpunt wijzigen in de tijd. We
zullen daar dan ook over (blijven) communiceren.