Het duurt nog wel even maar op zondag 23 augustus, in de vakantie, is er weer een internationale kerkdienst. We zijn blij en dankbaar dat deze dienst nu weer kan worden gehouden en we de gasten van het azc weer kunnen verwelkomen in deze dienst. Deze dienst zal wel plaatsvinden met aanpassingen conform de richtlijnen van het RIVM. Wilt u (weer) meehelpen met deze dienst? We zijn op zoek naar mensen die willen koffie zetten, helpen bij het kinderwerk, iets lekkers bakken voor bij de koffie, of de mensen ophalen bij het AZC. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: int.dienst.herv.regenboog@gmail.com