Hoewel er de tweede zaterdag van juni helaas geen boeldag is geweest, zijn we als College van Kerkrentmeesters dankbaar dat de boeldagcommissie afgelopen jaar toch het mooie bedrag van 13.000 euro heeft opgehaald door de schuurverkopen en andere activiteiten.
We zijn de boeldagcommissie erkentelijk voor het vele werk dat afgelopen jaar verzet is.
We hopen dat we volgend jaar weer een gewone boeldag te kunnen hebben op de Aaltjesdagen!