Zondag 12 juli is er ’s middags een extra kinderdienst om 14:00 uur. Deze dienst is voor de kinderen en zonder
ouders. Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 13:45 en opgehaald om 15:00 uur. Uiteraard zijn er
voldoende volwassenen om het een en ander te regelen.