Wij willen deze collecte nu alvast bij u aanbevelen. Omdat wij nog steeds niet naar de kerk kunnen, willen wij u alvast de gelegenheid geven om op een andere manier aan deze collecte bij te dragen. Uw bijdrage is meer dan welkom: Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie. In Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks een lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt Caroline Mager. Op de website van onze gemeente en in de volgende kerkbode kunt u meer over deze collecte lezen. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL14 INGB 0001 1523 22 tnv Penn. meester Zendingscommissie Harderwijk ovv Pinkstercollecte. Voor degenen die de berichtgeving hierover gemist hebben, uw bijdrage voor de zendingsbusjes kunt u ook op dit nummer overmaken maar dan ovv: zendingsbusjes. U kunt uw bijdrage ook opsparen en later in de zendingsbusjes bij de uitgang doen